Calculatie

Bij calculeren en begroten in de bouwsector kunnen de gegevenskwaliteit het verschil uitmaken tussen budgetverschillen. Daarom is het belangrijk om alle gebouwonderdelen, te gebruiken materialen en uit te voeren werkzaamheden consistenter en gedetailleerder dan ooit tevoren in uw berekeningen mee te nemen. Timmerbedrijf Ruud Groot neemt u dat werk graag uit handen.